Wybory w SKT

Zarząd Szkolnego Klubu PTTK Nr 63 „Wehikuł” zwołuje
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE KLUBU, dnia 15 grudnia 2012 r. o godz. 16.00
w Schronisku PTTK Na Magurze Małastowskiej.

Zebranie odbędzie się podczas Zlotu Członków Klubu
organizowanego w dniach 14-16.12.2012 r.

 

Odpłatność za udział w Zlocie wynosi 72 zł (przejazdy, noclegi, ciepły posiłek).
Zgłoszenia przyjmuje kol. Mateusz Banaś z kl. II TACH do dnia 10 grudnia.

UWAGA! Odprawa uczestników w środę 12 grudnia o godz. 14.00 w sali 205p


PROGRAM ZLOTU


14.12.2012r.

godz. 14.15 zbiórka na dworcu PKP w Tarnowie
godz. 14.44 przejazd pociągiem do Grybowa i busem do Przełęczy Małastowskiej
godz. 18.30 przejście do schroniska
godz. 19.00 zakwaterowanie w schronisku
godz. 20.00 kolacja


15.12.2012 r.

godz. 9.00 śniadanie
godz. 10.00 wyjście na trasę
godz. 15.00 ciepły posiłek
godz. 16.00 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu
godz. 19.00 kolacja
godz. 20.00 kominek z piosenką przy gitarze

16.12.2012 r.

godz. 9.00 śniadanie
godz. 10.00 przejście do Uścia Gorlickiego
godz. 14.00 czas na obiad
godz. 15.00 przejazd busem do Grybowa i pociągiem do Tarnowa
godz. 17.40 pożegnanie z „iskierką”