Wybory w SKT

Dnia 15 lutego 2019 r. podczas Zlotu Członków Klubu, w Schronisku Młodzieżowym w Rozdzielu, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Szkolnego Klubu Turystycznego PTTK Nr 63 „Wehikuł”.
Ustępujący Zarząd i Komisja Rewizyjna przedstawiły sprawozdania za okres kadencji, która trwała od 1.12.2017 r. Zebranie podjęło uchwałę w sprawie programu działania na następną kadencję.
W wyniku przeprowadzonych wyborów do Zarządu Klubu weszli:

  • Filip Kostecki kl. 3 Ia – Prezes Zarządu Klubu,
  • Bartosz Krochmal kl. 3 Ia – Wiceprezes Zarządu Klubu,
  • Klaudia Nytko kl. 3 A – Wiceprezes Zarządu Klubu,
  • Miłosz Chlebuś kl. 1 Ib – Sekretarz Zarządu Klubu,
  • Krystian Pilas kl. 1 Ia – Skarbnik Klubu,
  • Dawid Beściak kl. 1 E/T – Członek Zarządu Klubu,
  • Filip Macheta kl. 1 F – Członek Zarządu Klubu.

Do Komisji Rewizyjnej Klubu zostali wybrani:

  • Marek Gasiciel kl. 3 M – Prezes Komisji Rewizyjnej Klubu,
  • Kacper Banaś kl. 3 T – Wiceprezes Komisji Rewizyjnej Klubu,
  • Krzysztof Nytko kl. 2 Ia – Sekretarz Komisji Rewizyjnej Klubu.

Organizatorem Zlotu był Bartosz Krochmal, a za przeprowadzanie Walnego Zebrania odpowiadał ustępujący prezes Zarządu Klubu Marek Gasiciel.

FOTOGALERIA