Wycieczka do Zakładu Oczyszczania i Ochrony Wód Politechniki Rzeszowskiej

12 stycznia 2018 r. odbyła się wycieczka grupy uczniów z klasy 3 T, o profilu Technik Technologii Chemicznej do Zakładu Oczyszczania i Ochrony Wód Politechniki Rzeszowskiej. Wyjazdy odbywają się w ramach podpisanej w ubiegłym roku umowy patronackiej, którą Politechnika Rzeszowska objęła klasy chemiczne naszej szkoły. Uczniowie z ZST w Tarnowie – Mościcach uzyskali m. in. możliwość wzięcia udziału w otwartych wykładach, kursach i szkoleniach, ale przede wszystkim w zajęciach laboratoryjnych prowadzonych w poszczególnych instytutach. Dla grupy uczniów z naszej szkoły, goszczących na PRz w ramach zaproszenia wystosowanego przez Panią dr inż. Jadwigę Kaletę, zostały przygotowane specjalne,kilkugodzinne zajęcia laboratoryjne w Zakładzie Oczyszczania i Ochrony Wód…
Pani Doktor razem z Panią mgr inż. Pauliną Sobolewskąprzygotowałykilkastanowisk laboratoryjnych, które miały umożliwić uczniom z ZST zapoznanie się z rodzajem badanprzeprowadzanych dlawód przeznaczonych do celów spożywczych i przemysłowych. Były to m. in. ćwiczenia dotyczące: „Koagulacji zanieczyszczeń wody sposobem konwencjonalnym”, „Zmiękczania wody metodami chemicznymi i jonowymi”, „Oznaczenie żelaza ogólnego i oznaczenie zawartości manganu w wodzie”.
W trakcie ćwiczeń uczniowie wykonywali m. in. koagulację próbek wody z wykorzystaniem wybranychodczynników, badalipH próbek wody, jej zasadowość i twardość ogólnąoraz przepuszczali próbki wody przez kolumny jonowymiennei wykonywali ponownie oznaczenia. Mieli możliwość zarówno porównania zasady wykonywania oznaczenia w laboratoriach uczelni z tymi wykonywanymi przez nich w szkole, ale również wykonania doświadczeń, które w laboratoriach szkolnych nie są możliwe do przeprowadzenia.
Wysłuchali również bardzo ciekawego wykładu poprowadzonego przez panią dr inż. Jadwigę Kaletę, dotyczącego zasad i celowości badania próbek wody.
Zajęcia te przyniosły uczniom dużokorzyści. Przede wszystkimodbywały się w bardzo przyjaznej i miłej atmosferze, a uczniowie otrzymali bardzo profesjonalne wsparcie pracowników naukowych PRz. Jest to niezwykle ważne, ponieważ znajomośćzagadnień dotyczących badania próbek wody i jej uzdatniania będą uczniom potrzebne zarówno w trakcie egzaminu z kwalifikacji, jak również w trakcie pracy zawodowej.
Mamy nadzieję, że już niedługo kolejni uczniowie z naszej szkoły będą mogli wziąć udział w podobnych zajęciach, a Pani dr inż. Jadwidze Kalecie oraz Pani mgr inż. Paulinie Sobolewskiejserdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie oraz poświęcony nam czas. Jak również za zaprezentowanie młodzieży pozostałych sallaboratoryjnych, omówienie ich wyposażenia, rodzaju wykonywanych badan oraz przedstawienie oferty kształcenia.

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]