Wyniki egzaminów sesji VI-VII 2022

Od czwartku 08.09.2022r. będzie można odebrać dyplomy, świadectwa i informację o wynikach egzaminów zawodowych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie z sesji czerwiec-lipiec 2022. Uczniom poszczególnych klas dokumenty te przekażą wychowawcy. Do sekretariatu, po odbiór ww., zapraszamy wyłącznie osoby powtarzające egzaminy i absolwentów, w godz. 07:30 – 14:30.