Wyniki konkursu „Polonista na 102”

W dniu 5 lutego 2018 r. odbył się pisemny konkurs „Polonista na 102” dla uczniów klas pierwszych i drugich. Zadaniem uczestników konkursu było wybranie właściwych odpowiedzi na pytania sprawdzające znajomość literatury, odgadnięcie autorów i tytułów utworów, z których pochodziły wybrane cytaty, wykazanie się znajomością polskich przysłów oraz poprawnym użyciem różnych części mowy. Konkurs został zorganizowany przez bibliotekę szkolną, więc szczególną uwagę zwrócono na zadanie, w którym uczestnicy polecali swoim rówieśnikom książki warte przeczytania.
Laureatami konkursu zostali:

  1. Weronika Sinkiewicz z kl. II I
  2. Przemysław Kozioł z kl. II A
  3. Angelika Złotowska z kl. II I

Nagrody za dla laureatów zostaną wręczone po feriach, podczas uroczystego podsumowania Dni Kultury Szkolnej.
Szczegółowe wyniki konkursu wraz z arkuszami odpowiedzi, będą udostępnione w czytelni 6 lutego.
Autorką konkursu była Pani Lucyna Olejnik.