Wyniki rekrutacji do projektu “Praktyka u europejskiego pracodawcy”

LISTA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU
„Praktyka u europejskiego pracodawcy” 

realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
(PO WER)
w ramach projektu 
„Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”

LISTA GŁÓWNA I REZERWOWA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI