Wyniki rekrutacji do projektu "Praktyka u europejskiego pracodawcy"

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

„Praktyka u europejskiego pracodawcy”

realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”

LISTA GŁÓWNA I REZERWOWA UCZNIÓW