Wyniki rekrutacji do projektu „Start na europejskim rynku pracy”

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU
„Start na europejskim rynku pracy” o numerze 2017-1-PL01-KA102-037517

dofinansowanego w ramach programu Erasmus+,

Akcja 1. Mobilność edukacyjna – Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe

 

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

 

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na listę rezerwową do wyjazdu na staż dla 2 techników mechaników (Węgry) i 1 technika elektronika (Zjednoczone Królestwo).

Formularze aplikacyjne proszę składać w Sekretariacie szkoły bądź u koordynatora projektu do 13 października 2017r.

Formularz aplikacyjny

 

Zajęcia przygotowawcze do wyjazdu na staż dla wszystkich zakwalifikowanych (z listy głównej i rezerwowej) rozpoczną się w sobotę 21 października 2017r. o godz. 07:45 w budynku głównym szkoły na parterze (sale: 18, 19, 20).

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu – p. Wiolettą Krawiec.