Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Sprawozdanie z przebiegu wyborów do Samorządu Uczniowskiego z dnia 9 marca 2020r.

W piątek 6 marca 2020r. odbyły się w naszej szkole wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

Kandydatem na Przewodniczącego SU był uczeń z klasy 2N, Kacper Dzimitrowicz. W tygodniu poprzedzającym wybory, Kacper zaprezentował Szkolnej Radzie Uczniowskiej oraz uczniom każdej klasy swój program obejmujący propozycje wielu ciekawych działań.

Jedno było pewne. Zwyciężyć mógł tylko …  Kacper ! Tylko jego nazwisko pojawiło się bowiem na liście wyborczej.

Powołana oficjalnie komisja wyborcza w składzie:

Tomasz Łoboda 4N

Magdalena Matura 2A

Szymon Cebula 2F

przeprowadziła i nadzorowała przebieg wyborów.

Wybory przebiegły bez zakłóceń.

 

Głosy zostały policzone i niniejszym komisja wyborcza przedstawia wyniki:

Liczba uprawnionych do głosowania: 924 uczniów

Liczba oddanych głosów: 672

Frekwencja: 72,72%

Liczba głosów oddanych na TAK: 610  (90,77%)

Liczba głosów oddanych na NIE: 47 (6,99%)

Liczba głosów NIEWAŻNYCH: 15 (2,23%)

 

Oficjalnie ogłaszamy zatem, iż Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje Kacper Dzimitrowicz, uczeń z klasy 2N.

Gratulujemy Kacprowi i trzymamy kciuki za pomyślną realizację wszystkich założeń programowych!

 

Jednocześnie serdecznie dziękujemy ustępującemu ze stanowiska Tomaszowi Łobodzie z klasy 4N za wybitne  zaangażowanie i niezwykle ofiarną pracę na rzecz społeczności uczniowskiej w czasie trzyletniej kadencji.

Tomku, działałeś z pasją, byłeś wulkanem energii i pomysłów, zawsze niezawodny, gotowy do działania, elastyczny, zorientowany w każdej dziedzinie. Wprowadzone przez Ciebie zwyczaje, akcje i kampanie, będą z pewnością kontynuowane, gdyż już trwale wpisały się w działania na terenie naszej szkoły. Dziękujemy Ci i życzymy dalszych osiągnięć i samych sukcesów!

 

Organizacja wyborów: Samorząd Uczniowski wraz z Opiekunkami

Notatkę sporządziła: Ewa Wójtowicz