Nowe władze SKT „Wehikuł”

Dnia 29 lutego 2020 r. podczas Zlotu Członków Klubu w Rytrze, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Szkolnego Klubu Turystycznego PTTK Nr 63 „Wehikuł”.
Ustępujący Zarząd i Komisja Rewizyjna przedstawiły sprawozdania za okres kadencji, która trwała od 15.02.2019 r. Walne Zebranie podjęło uchwałę w sprawie programu działania na następną kadencję.
Nowym członkom Klubu zostały wręczone legitymacje członkowskie i znaczki organizacyjne PTTK a obecni na Zebraniu członkowie Klubu kończący w tym roku Szkołę otrzymali pamiątkowe kubki ze zdjęciem rajdowym z logo Klubu.

W wyniku przeprowadzonych wyborów do Zarządu Klubu weszli:

  • Krystian Pilas kl. 2 Ia – Prezes Zarządu Klubu,
  • Dawid Beściak kl. 2 E/T – Wiceprezes Zarządu Klubu,
  • Jakub Wzorek kl. 1 E – Wiceprezes Zarządu Klubu,
  • Kacper Barwacz kl. 1 TF – Sekretarz Zarządu Klubu,
  • Magdalena Stec kl. 1 TT – Skarbnik Klubu,
  • Karolina Gawełczyk kl. 1 T – Członek Zarządu Klubu,
  • Jan Kiełbania kl. 1 T – Członek Zarządu Klubu.

Do Komisji Rewizyjnej Klubu zostali wybrani:

  • Dawid Stec kl. 3 Ib – Prezes Komisji Rewizyjnej Klubu,
  • Miłosz Chlebuś kl. 2 Ib – Wiceprezes Komisji Rewizyjnej Klubu,
  • Krzysztof Nytko kl. 3 Ia – Sekretarz Komisji Rewizyjnej Klubu.

Organizatorem Zlotu był Miłosz Chlebuś, a za przeprowadzanie Walnego Zebrania odpowiadali prezesi ustępujących władz: Zarządu Klubu – Klaudia Nytko oraz Komisji Rewizyjnej Klubu – Marek Gasiciel.

FOTOGALERIA – WYBORY


FOTOGALERIA – ZLOT