Wyprawka szkolna 2019/2020

Zarządzeniem Nr 371/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 23 sierpnia 2019 r. ustalono termin składania wniosków o udzielanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników. W związku z tym, szkoły mogą przyjmować wnioski o dofinansowanie podręczników od 2 sierpnia 2019 r. do 9 września 2019 r. Wszystkie informacje i wzory wymaganych dokumentów znajdują się na stronie www.edunet.tarnow.pl. Wnioski i oświadczenia można tez pobrać w ZST. Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny.