ZST

Wyróżnienie dla ZST

K KolacinskiNagrodę Ministra Edukacji Narodowej przyznano Krzysztofowi Kołacińskiemu, dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie. Resortowe odznaczenie przyznano 19 października podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej w auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Nagroda ministra przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Pod uwagę brano m.in. sukcesy uczniów danej szkoły czy autorskie projekty przez nią realizowane…

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych został doceniony m.in. za pracę z młodzieżą z niedostosowaniem społecznym, działalność na rzecz Caritasu, współpracę zagraniczną z innymi szkołami czy organizację Olimpiady Wiedzy Technicznej.

To nie pierwsza nagroda dla Krzysztofa Kołacińskiego. Na swoim koncie ma Złoty Krzyż Zasługi, najwyższe odznaczenie państwowe, medal Komisji Edukacji Narodowej, a także tytuł Lidera Wiedzy Ekologicznej przyznawany przez Wojewódzkie Centrum Edukacji Ekologicznej. W tym roku został również uhonorowany nagrodą prezydenta Tarnowa.

W zeszłym roku nagroda ministra została przyznana Halinie Pasternak, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Tarnowie.

 
Zobacz więcej na stronie tarnow.pl