XVII Forum Europejskie Szkół Ziemi Tarnowskiej

22 marca 2024 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie odbyło się XVII Forum Europejskie Szkół Ziemi Tarnowskiej w którym uczniowie zarówno szkół podstawowych jak i ponadpodstawowych startowali w swojej kategorii wiekowej. Uczestnicy mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu historii powstania, struktury jak i bieżących spraw Unii Europejskiej. Każdy musi wykazać się znajomością wybranego języka obcego (angielskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego). Test składał się łącznie z 30 pytań.
W tym roku naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Andrzej Tokarz, Filip Turczak, Arkadiusz Wzorek z klasy 5TI oraz Wiktoria Kędzior, Jakub Łabędź, Szymon Szostak z klasy 1P.