ZST

XXXIX OWT – wyniki z okręgu.

Znamy listę uczniów, których prace zostały wysłane do oceny przez Komisję Główną OWT. Spośród 40 zawodników biorących udział w zawodach okręgowych zakwalifikowanych zostało 16 prac w branży elektryczno-elektronicznej.
Rozkład sił poszczególnych szkół przedstawia się następująco:
Zespołu Szkół Technicznych z Tarnowa 7 uczniów, Zespołu Szkól Elektryczno-Elektronicznych z Nowego Sącza 5 uczniów
oraz po jednym uczniu z ZSME z Tarnowa, Gorlic, Szczucina oraz Nowego Targu…
Lista uczniów z ZST przedstawia się następująco (kolejność alfabetyczna):
1. Chmielewski Maciej
2. Judasz Szymon
3. Kubis Dominik
4. Mleczko Sebastian
5. Piękoś Dominik
6. Podosek Dominik
7. Sysło Bartłomiej
Teraz musimy czekać na wyniki ogłoszone przez Komitet Główny OWT.
Dla zainteresowanych podaję link do zadań oraz rozwiązań XXXIX OWT