Z książką mi do twarzy – konkurs fotograficzny

Organizatorem konkursu jest biblioteka ZST

Celem konkursu jest:

 • popularyzacja czytania jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu
 • promocja czytelnictwa i zamiłowania do książek
 • upowszechnienie fotografii jako dziedziny sztuki
 • rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej.

Regulamin konkursu:

 • Konkurs jest skierowany do uczniów Zespołu Szkół Technicznych
 • Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne, które przedstawiają książki i czytelników
 • Jeśli na fotografii jest uwidoczniona osoba, nie będąca w chwili obecnej uczniem ZST, uczestnik konkursu jest zobowiązany dołączyć oświadczenie tej osoby (jeśli jest pełnoletnia) lub jej rodzica lub prawnego opiekuna (jeśli nie jest pełnoletnia). Oświadczenie do pobrania
 • Każdy z uczestników może zgłosić do udziału w konkursie od jednej do trzech fotografii w formacie A4 opatrzone tytułem wspólnym lub odrębnym dla każdej z nich. Na odwrocie zdjęć należy umieścić następujące dane: imię, nazwisko, klasę i tytuł pracy. Fotografie należy dostarczyć do biblioteki szkolnej w terminie do 31 października 2018 r.
 • Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką
 • Oprócz wywołanych fotografii uczestnik jest zobowiązany przesłać prace w formacie jpg na adres e-mail: bibliotekazsttarnow@gmail.com
 • Z chwilą dostarczenia organizatorowi prac konkursowych przechodzą one na jego własność.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 20 listopada 2018 r.
 • Jury konkursowe oceniać będzie:
  • wartość artystyczną prac
  • zgodność z tematem
  • oryginalność ujęcia
  • jakość techniczną
 • Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe