Z życzeniami świątecznymi w Domu Pomocy Społecznej

W okresie przedświątecznym wolontariusze szkolnego Koła „Amicus” wykonali kartki świąteczne dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Czarna Droga. W imieniu wszystkich członków naszego koła życzenia świąteczne na ręce  przedstawicielki całej społeczności DPS złożyła opiekunka (niestety ze względu na obostrzenia związane z pandemią nie mogliśmy spotkać się w szerszym gronie), wręczając kartki przygotowane przez uczniów ZST. Po raz pierwszy w akcję włączyli się również uczniowie pobierający stypendium ,,Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy”. Stypendyści, w ten sposób chcieli podkreślić swoją postawę wobec osób starszych, samotnych, potrzebujących pomocy.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wsparli naszą inicjatywę, a w szczególności niżej wymienionym wolontariuszom.

klasa I TI

Natalia Minorczyk

klasa III TA
Julia Nowak
Kinga Miczek
Martyna Pypeć
Gabriela Gurgul

klasa III TF
Agnieszka Boroń
Oliwia Golec
Wiktoria Hołda
Małgorzata Jurczak
Kardaś Emilia
Kołodziej Oliwia

pedagog Anna Fronc