ZST

Zajęcia w terenie

 dsc_0462   

  5 czerwca 2014 roku uczniowie klasy 2 TCHA wraz z nauczycielką panią Dorotą Podlasiewicz zwiedzali laboratoria (laboratorium instrumentalne, analiz i biologiczne) Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, oddział w Tarnowie (WIOŚ).

12 czerwca 2014 roku wraz z próbobiorcami z tejże placówki WIOŚ- obserwowali pobór prób cieczy (wody) na rzece Dunajec. Mieli możliwość zapoznać się z metodami poboru próbek pod względem chemicznym, jak również biologicznym. Pracownicy WIOŚ zapoznali ich z narzędziami , urządzeniami i próbami , które wykonuje się na miejscu, a także jak zabezpiecza się próby transportowane do laboratorium.