ZST

Konkurs na najładniejszą salę lekcyjną

InformacjeW dniu 18 czerwca poddano ocenie sale lekcyjne zarówno w starym budynku, jak i w pracowniach. Przyjęto skalę ocen od 1 do 6 punktów. W oczach  komisji konkursowej w składzie: Pani Anna Fronc i Pani Lucyna Olejnik oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego – Marzena Bogusz i Rafał Antas największe uznanie znalazły:
1        Miejsce – sala nr 1p (technologii wody), opiekę nad tą salą sprawuje Pani Alicja Wiśniowska (ocena – 21 p.)
2        Miejsce – sala nr 211 (języka niemieckiego), opiekunką jest Pani Dorota Lis (ocena – 20 p.)
3        Miejsce – ex aequo sale: nr 122 (języka niemieckiego) pod opieką Pani Katarzyny Pokorny, nr  210 (historii)  pod opieką Pani Marzeny Gawron,  nr 20 (języka polskiego) pod opieką Pani Ewy Michałek (ocena – 19,5p.)
Ocenie podlegały: gazetki ścienne i inne wywieszone w salach informacje, zieleń, porządek oraz ogólne wrażenie estetyczne.
Przedstawiciele samorządu zaproponowali, aby w następnym roku szkolnym przeprowadzić także konkurs na sale, gdzie odbywają się najciekawsze lekcje.
L. Olejnik