Zakończenie roku szkolnego

21 czerwca Społeczność Zespołu Szkół Technicznych spotkała się, by uroczyście zakończyć naukę w roku szkolnym 2023/2024.Swoją obecnością zaszczycili nas  przedstawicieli współpracujących firm, instytucji i stowarzyszeń: Pani Renata Łabędź – Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej, Pani Aneta Korda-Burza – Dyrektor Pionu Badań i Laboratorium GAZ-SYSTEM S.A., Pni Elżbieta Obszarska z Tauron Dystrybucja, Pani Magdalena Parysz z Rady Rodziców ZST, Pan Tadeusz Bernady – Starszy Wizytator Kuratorium w Krakowie, Pan Tadeusz Szumlański – Prezes Fundacji im. I. Mościckiego, Janusz Onak – Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału w Tarnowie, Pan Stanisław Oczkowicz – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddziału w Tarnowie

Grupę Azoty S.A. reprezentował członek Rady Nadzorczej Pan Robert Kapko oraz Panie Stanisława Dalczyńska i Magdalena Surowiec-Banek.

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Pan Jacek Różycki podziękował Uczniom, Nauczycielom, Pracownikom Szkoły, Rodzicom oraz Przyjaciołom i przedstawicielom współpracujących ze Szkołą instytucji, firm oraz stowarzyszeń za miniony rok i bardzo dobrą współpracę, życząc wszystkim  uczniom bezpiecznych i satysfakcjonujących wakacji a pozostałym spokojnego urlopu.

Słowa wsparcia, podziękowań i życzeń padały również w czasie przemówień Pana  Roberta Kapki z Grupy Azoty S.A., reprezentującej Radę Rodziców Pani Magdaleny Parysz oraz Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego – Jagody Kózki.

W ramach programu SZKOŁA Z  ENERGIĄ realizowanego przez Gaz-System S.A. nasz partner przygotował upominki dla 12 dla uczniów z klas patronackich i wysokie stypendia dla 4 osób. Nagrody wręczyli Pani Aneta Korda – Burza reprezentująca GAZ-System S.A. i Dyrektor Szkoły.

Pan Jacek Różycki wręczył też nagrody zwycięzcom akcji „Ekomobilni ZST 2024” ufundowane przez Urząd Miasta Tarnowa.

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych wręczył 52 uczniom świadectwa z wyróżnieniem i nagrody. 8 osób zostało wyróżnionych za 100% frekwencję. Wychowawcy klas przekazali  podziękowania i drobne upominki 33 osobom wybitnie zaangażowanym w pracę na rzecz Szkoły.

Gratulujemy wszystkim Uczniom, którzy podejmują wysiłek rozwijania swoich zdolności i pasji oraz pracy na rzecz innych i Szkoły.

Dziękujemy Nauczycielom, Wychowawcom,  a także Pracownikom szkoły i Rodzicom, którzy do tego sukcesu się przyczynili.

fot. Weronika Kłusek 4tf

 

fot. Wojciech Kania 4tf

 

fot. Wojciech Parysz 2f

 

fot. Wiktoria Kużdżał 2f