Zarządzenie Dyrektora ZST z dnia 16. października 2020 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć.

Zarządzenie Dyrektora ZST z dnia 16. października 2020 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć.