Dodatkowe Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w ZST od dnia 19 października 2020 r. w związku z sytuacją epidemiczną.

  1. Informuję, że od 19.10.2020 na zajęciach praktycznych realizowanych w szkolnych pracowniach obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust maseczką przez cały czas trwania zajęć.
  2. Maseczkę można zdjąć tylko w czasie przerwy, by zjeść posiłek, należy wtedy pamiętać o zachowaniu dystansu.
  3. Przed przystąpieniem do zajęć praktycznych, obsługi sprzętu itp. obowiązuje nakaz używania rękawiczek lub dezynfekcji rąk.
  4. Osoby, które nie będą stosowały się do powyższych zasad nie zostaną dopuszczone do udziału w zajęciach.
  5. Powyższe zasady dotyczą wszystkich uczniów oraz nauczycieli prowadzących zajęcia.
  6. W czasie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyżury nauczycieli w czasie przerw zostają zawieszone. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, dotyczy to również przerw.
  7. Nauczyciel może ustalać przerwy w dowolny sposób, zachowując łączny czas trwania zajęć i przestrzegając przepisów BHP.