Zarządzenie Dyrektora

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć edukacyjnych.