Zdobyli odznaki GOT PTTK

Uczestnicy imprez górskich organizowanych przez Szkolny Klub Turystyczny PTTK „Wehikuł”, po weryfikazji punktów Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK za rok 2013, zdobyli 8 odznak popularnych, 7 małych brązowych i 2 małe srebrne GOT.
Pozostali członkowie Klubu zdobyli kolejne punkty do małej brązowej i srebrnej GOT.

Zdobywcy popularnej GOT:

 • Beata Dusza,
 • Klaudia Kapusta,
 • Justyna Kołodziej,
 • Wojciech Rękas,
 • Daniel Siedlik,
 • Grzegorz Szatko,
 • Agnieszka Wydziałkiewicz,
 • Aleksander Garstka (spoza Klubu).

Zdobywcy małej brązowej GOT:

 • Mateusz Banaś,
 • Kamil Buczek,
 • Kamil Kołodziej,
 • Arkadiusz Krajewski,
 • Mikołaj Możdżeń,
 • Grzegorz Szatko (2 odznaki w sezonie!).

Odznakę małą srebrną zdobyli absolwenci:

 • Michał Niemiec,
 • Tomasz Jaśkiewicz.