ZST

Konkurs języka angielskiego dla uczniów klas pierwszych

testDnia 28.02.2014r. w ramach Szkolnych Dni Kultury, na 1 godzinie lekcyjnej, w sali nr 118 odbył się konkurs języka angielskiego dla uczniów klas pierwszych. W konkursie wzięło udział 19 uczniów reprezentujących klasy:   1A, 1E, 1Ia, 1Ib oraz 1N. W ciągu 45 minut uczniowie rozwiązywali test słownikowo-gramatyczny składający się z ćwiczeń z przykładami o zróżnicowanym stopniu trudności, rozwiązywali rebusy oraz wykonywali ćwiczenie typu czytanie ze zrozumieniem. Maksymalnie można było uzyskać 60 punktów.
Poniżej przedstawiam uczniów, którzy uzyskując odpowiednio największą ilość punktów zajęli kolejno miejsca uprawniające do otrzymania nagród rzeczowych:
I miejsce –    Agnieszka Wydziałkiewicz klasa 1A (55p.)
II miejsce –  Arkadiusz Giemza klasa 1Ia (52,5p.)
III miejsce – Rafał Zakielarz klasa 1Ib (51,5p.)
Laureatom serdecznie gratuluję!
Nagrody ufundowane przez Radę Rodziców, wydawnictwo OXFORD UNIVERSITY PRESS oraz księgarnię Polanglo zostaną wręczone przez Pana Dyrektora w czasie uroczystej akademii na zakończenie roku szkolnego 2013/2014. Wyniki pozostałych uczestników konkursu zostaną przedstawione im przez nauczycieli języka angielskiego uczących w danej klasie.
Organizator konkursu: p. Ewa Wójtowicz