Zebranie dla rodziców

Zapraszamy rodziców i opiekunów prawnych na obowiązkowe zebranie w środę 8 listopada 2023r.
o godzinie 16.30.

Konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów w godz. 17.00-18.30 w pokoju nauczycielskim.

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów odbędą się według poniższego harmonogramu:

Klasy pierwsze wszystkie: aula (I piętro) – zebranie ogólne a potem spotkania w salach /podanych na miejscu/

Klasy drugie:
2TA – sala 210 p
2TEM – sala 12
2TF – sala 118
2TTP – sala 213
2TI – sala 209
2TP – sala 202
2TN -sala 212

Klasy trzecie:
3 TAT – sala 5 p (budynek pracowni)
3 TEM – sala 25p (budynek pracowni)
3TN – sala 4 p (budynek pracowni)
3 TI – sala 210

Klasy czwarte:
4TAT- sala 7 p (budynek pracowni)
4TEN- sala 20
4TF- sala 201
4 TI – sala 14

Klasy piąte:
5TA- sala 203
5 TF- sala 208
5 TN- sala 120
5 TI- sala 107p (budynek pracowni)
5 TT- sala 2p (budynek pracowni)