ZEBRANIE Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy Rodziców na spotkanie z wychowawcami 30 listopada o  godz. 16.30. 0d 17.00-18.30 odbędą się konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

 

Klasy pierwsze:

1TTP –  sala 213

1 TA  –  sala 119

1TEM –  sala 12

1TF –  sala 19

1TN –  sala 212

1TI  – sala 209

1 TP – sala 211

 

Klasy drugie:

2TAT- sala 17

2TI -sala 210

2TN – sala 20

2TEM- sala 25p (budynek pracowni)

 

Klasy trzecie:

3TAT- sala 204

3TF- sala 201

3TI- sala 14

 

Klasy czwarte:

4TA- sala 203

4 TE -sala 118

4 TF- sala 208

4 TN- sala 120

4TI- sala 5 p (budynek pracowni)

4 TT- sala 2p (budynek pracowni)

4A- sala 121

4I- sala 18

4F- sala 202

4N- sala 9

4T- sala 122