ZST

Zebranie założycielskie Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZST

WP_20151126_006

26 listopada odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ZST. Zebraniu przewodniczył absolwent szkoły, jej długoletni dyrektor – Pan Wiesław Zimowski. Podczas tego spotkania przyjęto uchwałę o powołaniu Stowarzyszenia, o przyjęciu Statutu i o wyborze Zarządu. Te uchwały pozwolą mu nadać osobowość prawną, poprzez wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz rozpocząć oficjalną działalność. Po zarejestrowaniu Stowarzyszenia odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków, na które zostaną zaproszeni wszystkie osoby, które zadeklarują chęć przystąpienia do tej organizacji.