1. dzień stażu w Bradze

Dzień Pierwszy

Rozpoczął się śniadaniem. Wszyscy wyspani po podróży zostali rozwiezieni przez pracowników Bragamob  do miejsc odbywania praktyk zawodowych, w których pracowaliśmy podzieleni na 2 i 6 osobowe grupy. Odbywamy staże w takich firmach jak: NovaIT – Soluções Informáticas, Itek, Verde Center, Tecla  – Póvoa de Lanhoso, Amarinfo, ReciclaPC. Laboratorium Labminho.

Pierwsze sześć firm to firmy komputerowe, natomiast w Laboratorium Labminho będziemy zajmować się analizą wody.

Dzisiaj poznawaliśmy firmy oraz naszych  współpracowników, zapoznaliśmy się z rozkładem dnia oraz strukturą pracy w firmach. Dowiedzieliśmy się o pracy na poszczególnych stanowiskach, zasadach BHP. Zapoznano nas z urządzeniami, narzędziami używanymi podczas praktyk a także zasadami ich bezpiecznej eksploatacji. Przedstawiono nam zasady prowadzenia dzienniczków praktyk oraz notatek.

Po pracy poznaliśmy zabytkowe miejsca Bragi, kościoły oraz jego kulturę. Po powrocie udaliśmy się na pyszną kolację w stylu portugalskim. Po wszystkich emocjach dnia dzisiejszego wypełniliśmy dzienniczki stażu oraz wymieniliśmy się wrażeniami i doświadczeniami pierwszego dnia.