1. dzień stażu w Sewilli

Realizowane dzisiaj zadania: Zapoznanie ze strukturą organizacyjną i organizacją pracy w firmie. Szkolenie z zakresu przepisów BHP i p.poż. oraz ochrony przeciwporażeniowej na stanowisku pracy. Zasady sporządzania dokumentacji i procedury jej obiegu w firmie. Wyposażenie w sprzęt ochronny indywidualny i przydzielenie do odpowiednich stanowisk. Poznanie zasady działania i sprawdzenie działania urządzeń i narzędzi przeznaczonych do montażu i diagnozowania. Obserwacja i naśladowanie czynności pracownika firmy przy obsłudze urządzeń i narzędzi.

Po południu zwiedzanie Sewilli i jej najważniejszych zabytków, atrakcji turystycznych.