Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w roku szkolnym 2022/2023

Informujemy, że uczniowie (lub rodzice niepełnoletnich uczniów) posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą  składać wnioski wraz z załącznikami od 25.07.  do  6.09.2022 r. o udzielenie pomocy… (więcej)