Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w roku szkolnym 2022/2023

Informujemy, że uczniowie (lub rodzice niepełnoletnich uczniów) posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą  składać wnioski wraz z załącznikami od 25.07.  do  6.09.2022 r. o udzielenie pomocy finansowej  na zakup  podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych  do pedagoga szkolnego lub w sekretariacie ZST.
Na stronie głównej EDUNET www.edunet.tarnow.pl opublikowano informację nt. realizacji w/w programu w roku szkolnym 2022/23.

Wniosek o dofinansowanie

Oświadczenie o sposobie wypłaty

Oświadczenie o zakupie

Zarządzenie Prezydenta Miasta Tarnowa z dn. 25 lipca 2022r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26.06.2020 r.

Uchwała nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26.06.2020 r.

Załącznik do uchwały