ZST

Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ZST

Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ZST odbyło się 16 listopada 2017 r. Członkowie Stowarzyszenia mogli obejrzeć przygotowany przez młodzież szkolną spektakl pt. „Lubię wracać tam, gdzie byłem już…” oraz wysłuchać przedstawionego przez prezesa – Wiesława Zimowskiego sprawozdania z dotychczasowej działalności. Następnie Pan Wiesław Zimowski poinformował zebranych, że ze względu na stan zdrowia jest zmuszony zrezygnować z dalszego pełnienia funkcji prezesa Stowarzyszenia. Podobną rezygnację złożył wiceprezes – Mieczysław Menżyński… 
Zgodnie ze Statutem SAP ZST istnieje możliwość uzupełnienia składu Zarządu poprzez kooptację. Dotychczasowy Prezes poinformował zebranych, że Zarząd mogą zasilić Panowie – Aleksander Łopata-Bernacki i Ryszard Stankowski. Członkowie Stowarzyszenia poparli tę propozycję gromkimi brawami. Podczas późniejszych obrad Zarządu Stowarzyszenia na funkcję prezesa został wybrany Aleksander Łopata-Bernacki, a na funkcje wiceprezesa – Ryszard Stankowski.
W grudniu odbędzie się spotkania Zarządu, gdzie zostanie ustalony plan pracy Stowarzyszenia. Wszystkich członków i sympatyków zapraszamy do dzielenia się (najlepiej za pomocą poczty elektronicznej) swoimi pomysłami na dalszą działalność.