Olimpiada Wiedzy Technicznej

W dniu 5 stycznia 2018 r. tradycyjnie już 41 raz w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie-Mościcach odbył się II etap XLIV okręgowej Olimpiady Wiedzy Technicznej. Organizatorem olimpiady jest Federacja stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, patronem medialnym jest „Przegląd Techniczny”
Na początku pan dyr. Zespołu Szkół Technicznych Krzysztof Kołaciński przywitał głównego organizatora olimpiady w osobie pana Piotra Gębisia prezesa NOT Oddziału Tarnowskiego, pana Artura Puciłowskiego-przewodniczącego Komisji Okręgowej OWT, dyrektora Delegatury MKO w Tarnowie,  panią Barbarę Pajdo-sekretarza Komisji Okręgowej OWT, pana Andrzeja Szlantę-członka Komisji Okręgowej OWT, pana Andrzeja Witkowskiego-członka Komisji Okręgowej OWT, pana Władysława Strejczka-członka Komisji Okręgowej OWT, zaproszonych gości: pana Józefa Rojka-wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A., oraz pana Łukasza Mąkę-przedstawiciela Firmy Astor Sp. z.o.o., uczestników olimpiady wraz z opiekunami oraz pana Zygmunta Nędzę organizatora OWT z ramienia szkoły…
W olimpiadzie wzięło udział 18 uczestników z grupy tematycznej elektryczno-elektronicznej z czterech szkół:

  • Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w  Nowym Sączu,
  • Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych  w Tarnowie,
  • Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach,
  • Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej,

Po rozpoczęciu wszyscy uczestnicy z zapałem zabrali się do rozwiązywania zadań.
Na laureatów czeka wiele nagród między innymi:

  • Dyplom oraz Zaświadczenie Laureata i finalisty OWT,
  • Nagrody rzeczowe,
  • Prawo ubiegania się o przyjęcie bez egzaminów wstępnych na określone kierunki zgodne z uchwałami Senatów wyższych uczelni technicznych,
  • Wyróżnienie otrzymuje również nauczyciel-opiekun Laureata OWT,

Wszystkim uczestnikom gratulujemy.

Organizator Olimpiady Wiedzy Technicznej z ramienia szkoły
Zygmunt Nędza