ZST

Akademia szkolna z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Dziewięćdziesiąt trzy lata temu Polska odzyskała niepodległość, stała się wolnym od krajów zaborczych narodem. Chcąc uczcić to doniosłe wydarzenie, uczniowie Zespołu Szkół Technicznych przygotowali akademię i zaprezentowali  w dniu 10 listopada w auli szkolnej montaż poetycko- muzyczny.
Program składał się z komentarzy narratorów, wierszy, pieśni legionowych i fragmentów przemówień Marszałka Józefa Piłsudskiego. W trakcie przedstawienia widzowie mogli także obejrzeć prezentację multimedialną, na którą złożyły się reprodukcje malarstwa polskiego, fotografie Naczelnika Państwa J. Piłsudskiego, prezydenta Ignacego Mościckiego i innych osób, mających znaczny wpływ  na dzieje naszej Ojczyzny. Część prezentacji była poświęcona działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” usytuowanego w Tarnowie, w wielu miastach ówczesnej Polski, a także poza granicami kraju.Uroczystość została wzbogacona o apel pamięci, w którym uczczono walkę i ofiarność tarnowskich legionistów m.in.: Tadeusza Langnera i Błażeja Wójcickiego. W programie, opracowanym pod kierunkiem nauczycieli mgr Ewy Michałek (scenariusz) i mgr Grzegorza Dzierwy (muzyka), uczestniczyli uczniowie z klas:

 1 FOT/TACH, 2 FOT, 2 LOe, 2 LOd, 2 TM, 4 TEL/TIN, 4 TES, 3 TINa.