Akcja Światełko pamięci dla Łyczakowa

W naszej szkole odbyła się zbiórka białych i czerwonych zniczy w ramach akcji Światełko pamięci dla Łyczakowa. Akcja jest wyrazem pamięci o polskiej historii Lwowa, a także o walczących tam Polakach.

Wszystkie zebrane znicze dotarły do Lwowa i 1 listopada zapłonęły na nekropoliach na polskich grobach.

Pragniemy podziękować wszystkim klasom, które zebrały znicze. Mamy nadzieję, iż w przyszłym roku ofiarowanych zniczy będzie jeszcze więcej.