Akcja szczepień w ZST

Szanowni Państwo,

informujemy, że w ZST organizowana jest akcja szczepień dla uczniów, członków ich rodzin oraz pracowników .

Jak skorzystać?

  1. Wypełnić deklarację (do pobrania tutaj) wydrukowaną samodzielnie lub druk  w szkole.
  2. W sekretariacie szkoły lub u wychowawcy klasy w dniu zebrania należy złożyć deklarację na szczepienie do 10.09.2021r.
  3. W wyznaczonym dniu szczepienia w punkcie sczepień kwestionariusz wstępnego badania przesiewowego, w tym zgodę na przeprowadzenie badania profilaktycznego (do pobrania tutaj).
  4. Przygotować się do badań zgodnie z rekomendacjami MZ.

 

Informacje dodatkowe

  1. Uczniowie będą szczepieni pod opieką wyznaczonych nauczycieli – obecność rodziców/ opiekunów prawnych  nie jest wymagana. Jednak rodzice mogą upoważnić inną osobę, która podczas szczepienia będzie towarzyszyła dziecku i sprawowała nad nim opiekę.
  1. Podczas szczepień należy zachować  zasady bezpieczeństwa obowiązujące zgodnie
    z epidemią COVID-19.
  2. Szczegóły zalecanych szczepionek znajdują się w liście Ministra Zdrowia.

Harmonogram działań:

01-10.09.2021r. Zainteresowani rodzice lub pełnoletni uczniowie oraz pracownicy ZST składają zgodę na szczepienie w sekretariacie Szkoły lub do wychowawcy klasy w dniu zebrania z rodzicami.
03-06.09.2021r. w godz. 12.00-14.30 Spotkania informacyjne nt. szczepień dla zainteresowanych rodziców poprowadzi pielęgniarka szkolna  3 IX i 6IX w godzinach od 12.00-14.30 po umówieniu telefonicznym.

Nr kontaktowy 14 688 99 00 wewn. 29.

08.09.2021r. g. 16.30 Spotkanie informacyjne dla wszystkich rodziców; możliwość wypełnienia i złożenia deklaracji
13-17.09.2021r. Szczepienie osób chętnych w Mościckim Centrum Medycznym

 

Rekomendacje dla rodziców uczniów 12-18 lat przed szczepieniem 

Dodatkowe informacje:

www.gov.pl/web/szczepimysie/szczepienie-przeciwko-covid-19

www.pacjent.gov.pl/

www.gov.pl/web/gis/szczepienia4

www.szczepienia.pzh.gov.pl/

www.nfz.gov.pl/

www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-powrot-do-szkoly