BEZPŁATNE KURSY I ZAJĘCIA

W 2021 roku kontynuujemy realizację różnych form dokształcania zawodowego dla uczniów  Zespołu Szkół Technicznych zaplanowanych w ramach projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II” realizowanego w ramach  10. Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego.

Zapraszamy już dziś na bezpłatne kursy i szkolenia, wizyty, staże, warsztaty i zajęcia wyrównawcze. To szansa na zdobycie dodatkowych kwalifikacji, umiejętności i podniesienia swojej atrakcyjności jako potencjalnego pracownika. Ukończenie kursu potwierdzone jest certyfikatem.

W ramach projektu przewidziane są stypendia na przyszły rok szkolny dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce przedmiotów zawodowych.

Kursy zawodowe dla wszystkich uczniów ZST:

 1. Kurs SEP (50 godzin)–30 osób. (egzamin Państwowy) . Wymagane  skończone 18 lat
 2. Kurs obsługa i programowanie robota (20 godzin) – 20 osób.
 3. Kurs innowacyjna nauka projektowania i tworzenie produktu (30 godzin)–30 osób.
 4. Kurs montaż i demontaż komponentów THT, SMD i BGA (25 godzin) – 40 osób.
 5. Kurs grafika komputerowa (30 godzin) – 10 osób.
 6. Kurs programowanie obiektów (40 godzin) – 10 osób.
 7. Kurs programowanie aplikacji desktopowych (50 godzin) – 10 osób.
 8. Kurs programowanie aplikacji internetowych (50 godzin) – 10 osób.
 9. Kurs programowanie gier komputerowych (50 godzin) – 30 osób.
 10. Kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie – z egzaminem czeladniczym (100  godzin) – 30 osób.
 1. Kurs technolog, programista, operator obrabiarek sterujących numerycznie (100 godzin) – 30 osób.
 1. Kurs spawania metodą MAG (145 godzin) – 70 osób.  (Egzamin państwowy) Wymagane  skończone 18 lat.
 1. Kurs spawania metodą TIG (145 godzin) – 70 osób.    (Egzamin państwowy) Wymagane skończone 18 lat.
 1. Kurs diagnostów samochodowych z elementami mechatroniki sam. (50 godzin)– 30 osób.
 1. Kurs zmiana opon i prostowanie felg (15 godzin) – 10 osób.

 

  Po ukończeniu w/w kursów wydawane jest zaświadczenie uznawane na terenie Unii   Europejskiej.

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów uczących się w zawodzie: elektryk, elektronik, informatyk i mechanik.

 1. Język angielski branżowy (30 godzin) – 56 osób.
 2. Zajęcia komputerowe z zakresu ICT (30 godzin) – 96 osób) z następujących tematów:
 • Podstawy projektowania i tworzenia sieci komputerowych.
 • Tworzenie grafiki wektorowej w programie COREL DRAW.
 • CMS – strony internetowe.
 • Zaawansowane metody wykorzystanie pakietu biurowego MS office.
 • Modelowanie 3Dmax
 1. Zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych i uniwersalnych na rynku pracy: kształtowania kompetencji personalnych i społecznych w tym organizacja pracy w małych zespołach z zastosowaniem gry edukacyjno –symulacyjnej „Oil City – galicyjska gorączka czarnego złota” (15 godzin) – 10 osób.
 2.   Warsztaty dla uczniów w specjalistycznych pracowniach i laboratoriach na Uczelniach:
 •  Warsztaty z programowania – 50 osób.
 •  Warsztaty z grafiki i animacji 3D – 50 osób.
 •  System teleinformatyczne w transporcie – 50 osób.
 •  Funkcjonowanie przedsiębiorstwa transportowego – 50 osób.
 1.  Staże zawodowe (150 godzin) – 70 osób.
 2. Wizyty zawodoznawcze – 600 osób

Forma dokształcania zostanie uruchomiona, o ile zbierze się minimalna liczba uczestników.

Szczegóły i kryteria rekrutacji na poszczególne formy wsparcia określone są
w Regulaminach rekrutacji dostępnych na stronie: http://tarnowckz.pl/aktualnosci_projekt/informacja-o-projekcie-kwalifikacje-zawodowe-sukcesem-na-rynku-pracy-ii/

 

Zapisy przez e-dziennik przyjmuje koordynator projektu Pan Robert Hosaja.