BEZPŁATNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE DLA UCZNIÓW ZST W ZAKRESIE STOMATOLOGII

Informujemy, że na podstawie umowy pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego a Mościckim Centrum Medycznym w zakresie udzielania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w Poradni Stomatologicznej uczniowie naszej Szkoły mogą korzystać  z ww. usług.

Pracownicy Poradni Stomatologicznej świadczą usługi w budynku Mościckiego Centrum Medycznego przy ul. Kwiatkowskiego 15 na 1. piętrze w pokoju 110 w poniższych terminach:

poniedziałek:    12:00 – 14:00

wtorek:            12:00 – 14:30

środa:              8:00 – 15:00

czwartek:         12:00 – 14:00

piątek:              12:00 – 14:00

 

Rejestracja uczniów-pacjentów odbywać się będzie w rejestracji ogólnej osobiście lub pod telefonicznie pod numerem telefonu 14 68 80 550.

 

W przypadku uczniów niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców.

 

 

Krzysztof Kołaciński

Dyrektor ZST