Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

W zakładce Egzamin zawodowy zamieszczono nowe Komunikaty Dyrektora CKE dotyczące harmonogramów oraz Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2019/2020