Biwak Szkolnych Dni Turystyki ZST

Tradycyjnie już od kilku lat, w ostatnim tygodniu roku szkolnego, odbyły się Szkolne Dni Turystyki ZST. W dniach 26 – 27 czerwca 20-osobowa grupa uczestniczyła w biwaku pod namiotami w Ostrowie nad Dunajcem. Pięć 2-osobowych drużyn reprezentujących klasy: I TM, I TESK, I TACH, I FOT, II TSK uczestniczyło w szeregu konkurencji  (rowerowy tor przeszkód, rozbijanie namiotu na czas, wyznaczanie azymutu, rozpalanie ogniska, quiz turystyczno-krajoznawczy, konkurs piosenki).


     I miejsce zdobyły dziewczęta z kl. I FOT – Agnieszka Pasierbek i Katarzyna Szkodzińska, II miejsce ex aequo zajęły reprezentacje klasy I TESK  (Dominik Przybyło, Konrad Rogóż) i II TSK (Kamil Kołodziej, Dawid Kozioł)  a miejsce III przypadło klasie I TACH (Mateusz Kras, Kamil Kucharzyk).
Na biwaku gościł wicedyrektor Aleksander Łopata-Bernacki oraz nauczyciele: Paulina Brożek, Piotr Bernacki i Sławomir Skowron, którzy pełnili rolę jury podczas konkursów przy ognisku.
Imprezę zorganizował Zarząd SKT a pracami kierował Adam Jarzębak z kl. II TSK pod opieką prof. Pawła Golca.