ZST

ZST – BEZPIECZNA SZKOŁA

Komitet Honorowy oraz JURY Ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” przyznała ZST tytuł BEZPIECZNEJ SZKOŁY oraz członkostwo OGÓLNOPOLSKIEGO KLUBU BEZPIECZNE SZKOŁY.

DYPLOM I PODZIĘKOWANIA DLA ZST