ZST

Dokumenty związane z projektem „Modernizacja nauczania zawodowego w Małopolsce”

W zawiązku z przedłużeniem projektu „Modernizacja nauczania zawodowego w Małopolsce”  do czerwca 2015 roku, umieszczam poprawione regulaminy projektu wraz z załącznikami. Uczniowie, którzy są chętni aby wziąć udział w wyżej wymienionym projekcie muszą obowiązkowo zapoznać się z regulaminem projektu oraz jego załącznikami.

regulamin