ZST

Doradca zawodowy zaprasza…

hold-door-open-t14749W bieżącym roku szkolnym doradca zawodowy zaprasza we

wtorek 7.00 – 7.40  i 10.20 – 13.45

czwartek 7.00 – 12.00

piątek 7.00 – 10.00

Budynek główny – pokój 114