ZST

Dzień Przyjaźni Polsko – Węgierskiej

Wydarzenia szkolneW dniu 23 marca br., z okazji Dnia Przyjaźni Polsko – Węgierskiej, gościliśmy w naszej Szkole delegację dyrektorów szkół węgierskich, z którymi współpracujemy lub zamierzamy współpracować. Spotkanie było okazją do podpisania przez dyrektora Krzysztofa Kołacińskiego kolejnej umowy mającej na celu realizację projektów unijnych. W ich ramach nasi uczniowie będą odbywać praktyki zawodowe oraz brać udział w konkursach międzynarodowych na Węgrzech a nauczyciele podnosić swoje kwalifikacje…

Umowa łączy nas ze szkołą techniczną Egry József Középiskola w miejscowości Zánka nad Balatonem. Szkoła położona jest na terenie Új Nemzedék Központ – wspaniałego Centrum Młodzieżowego (warto sprawdzić to w Internecie!). Będzie można korzystać tam również z wyjazdów rekreacyjno – turystycznych.

Gościliśmy również przedstawiciela szkoły Jendrassik-Venesz Középiskola z Veszprém, z którą złożyliśmy w lutym br. wspólne aplikacje w ramach projektów Leonardo da Vinci i Comenius. W październiku br. ponownie będziemy składać projekt ze szkołą Faller Jenő Szakképző Iskola z Várpalota

Są to kolejne kroki do wzbogacenia naszej oferty edukacyjnej, dający szansę na poznawanie nowych krajów, nawiązywanie przyjaźni i podnoszenie kwalifikacji uczniów i nauczycieli.