Wyróżnienia dla turystów

Dnia 6 kwietnia 2013 r. odbył się XXV Zjazd Oddziału PTTK „Ziemi Tarnowskiej” w Tarnowie. Uczestniczyli w nim delegaci SKT „Wehikuł” wybrani w grudniu 2012 r. na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Klubu (Paweł Golec, Michał Niemiec, Jarosław Knapik) oraz jako zaproszeni goście – wyróżnieni odznaką „Orli Lot”, przyznawaną za aktywną, co najmniej 3-letnią działalność w PTTK.
Wyróżnienia otrzymali: Anna Łabuda z kl. IV TINa oraz absolwenci – Michał Niemiec, Tomasz Jaśkiewicz i Tomasz Obal.
Opiekun Klubu Paweł Golec, za wieloletnią pracę na rzecz turystyki i krajoznawstwa, został wyróżniony przez Zarząd Główny PTTK Złotą Honorową Odznaką PTTK.