ZST

Egzamin AUTOCAD i ceryfikaty

modernizacja
Egzamin z AutoCAD odbędzie się 22 maja o godzinie 15. 00 w TCKP.
Certyfikaty z poprzedniego egzaminu są do odebrania
w TCKP pokój nr 13.