ZST

EGZAMINY Z KWALIFIKACJI

10 stycznia 2018r. rozpoczynamy sesję egzaminów z kwalifikacji. Informujemy, że
W DNIU SWOJEGO EGZAMINU ZDAJĄCY NIE PRZYCHODZI NA LEKCJE.

Zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE: zdający zgłaszają się co najmniej 30 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu.

Przypominamy, że wszelkie informacje dotyczące egzaminu z kwalifikacji, m.in.:
Komunikat o przyborach część praktyczna I-II 2018
Komunikat o przyborach część pisemna I-II 2018
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu
znajdują się na stronie Szkoły w zakładce Egzaminy – Egzamin zawodowy, oraz
http://www.oke.krakow.pl/inf/   |   http://www.cke.edu.pl/

WYKAZ SAL NA EGZAMINY:
10 stycznia 2018r. część praktyczna egzaminu – model dokumentacja
kwalifikacja E.24 – AULA
kwalifikacja A.56 – AULA
kwalifikacja E.20 – AULA
11 stycznia 2018r. część pisemna egzaminu
kwalifikacja E.07 – AULA + s. 121 dostosowania
kwalifikacja A.06 – AULA
kwalifikacja M.20 – AULA
kwalifikacja E.24 – SALA GIMNASTYCZNA + s. 121 dostosowania
kwalifikacja M.44 – AULA
kwalifikacja A.60 – AULA
kwalifikacja A.56 – SALA GIMNASTYCZNA
kwalifikacja E.06 – SALA GIMNASTYCZNA
kwalifikacja E.13 – SALA GIMNASTYCZNA
kwalifikacja E.14 – AULA + s. 121 dostosowania
kwalifikacja E.24 – SALA GIMNASTYCZNA + s. 121 dostosowania
kwalifikacja E.20 – SALA GIMNASTYCZNA
15 stycznia 2018r. część praktyczna egzaminu – model dokumentacja na komputerze
kwalifikacja M.44 – s. 24p
kwalifikacja E.14 – s. 11p i s. 215p
22 stycznia – 14 lutego 2018r. część praktyczna egzaminu – model wykonanie
kwalifikacja E.24 – s. 101p
kwalifikacja A.60 – s. 204p