ZST

"ENERGETYKA WODNA DUNAJCA w historii i perspektywie"

NOT
19 lutego 2016 r. odbyła się Konferencja poświęcona historii i perspektywie rozwoju Energetyki Wodnej rzeki Dunajec. W programie konferencji zostały wygłoszone prezentacje dotyczące parametrów, eksploatacji i bezpieczeństwa powodziowego elektrowni wodnych :
1) EW – Rożnów Pel 50 MW – Prezes Jerzy Mróz  
2) EW Czorsztyn – Niedzica – Sromowce Wyżne Pel92MW – Prezes Grzegorz Podlewski
3) Potencjał energetyczny Dunajca – w bilansach energetycznych – mgr inż. Jerzy Topolski –Tauron Kraków
4) Energetyka Wodna w Polsce – stan aktualny i prognozy rozwoju – Michał Kubecki –Redaktor Naczelny „Energetyki Wodnej”
5) Projektowana MEW w Mościcach – Ostrowie – u progu oczekiwanej realizacji – dr Zdzisaław Ząber – Prezes „Dr ZĄBER” SP.z o.o. Nowy Sącz
W konferencji uczestniczył mgr inż. Robert Hosaja