ZST

Erasmus+ w ZST!

EU flag-Erasmus+_vect_POS
Złożony przez Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego TECHNIKUM Nr 1 wniosek projektu „Europejska praktyka elektryka i elektronika” został zatwierdzony do realizacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu Erasmus+  w ramach akcji 1. Mobilność edukacyjna – Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe…
Projekt podzielony jest na dwa działania: w pierwszym uczestnikami projektu jest 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych, a w drugim – 20 uczniów technikum w zawodach: technik elektryk i technik elektronik, nad którymi opiekę sprawowało będzie 2 nauczycieli.
Szkolenie kadry w ramach „job shadowing” odbędzie się w dniach 19 – 23 stycznia 2016r.. Staż naszych uczniów będzie miał miejsce w terminie 30 marca – 14 kwietnia 2016r.
Projekt będzie realizowany w Veszprém na Węgrzech. Miejscem odbywania zajęć zarówno dla uczniów jak i nauczycieli będzie laboratorium FESTO na Uniwersytecie Pannon oraz firmy: Balluff, Elektrocenter, I.D.S. Nauczyciele i uczniowie będą brali udział w różnego rodzaju zajęciach teoretycznych i praktycznych, aby pogłębiać wiedzę i dzielić się nią, poszerzać doświadczenia, wymieniać informacje oraz zdobywać nowe kompetencje zawodowe w dziedzinie elektrotechniki i elektroniki.
Wszelkie działania związane z realizacją projektu „Europejska praktyka elektryka i elektronika” zostaną podjęte po podpisaniu umowy finansowej z Narodową Agencją programu Erasmus+.  Będziemy o nich informować na bieżąco na głównej stronie internetowej szkoły, w zakładce „Po lekcjach – projekty” oraz w gablocie informacyjnej budynku pracowni na I piętrze.
 
Dyrektor Szkoły: Krzysztof  Kołaciński
Koordynator projektu: Wioletta Krawiec