Ewakuacja Zespołu Szkół Technicznych

Po raz pierwszy w historii ZST i Grupy Azoty S.A. przeprowadzono (23.10.br.) wspólne ćwiczenia przygotowujące Szkołę i Zakłady Chemiczne do działań w przypadku awarii zagrażającej bezpieczeństwu sąsiadujących ze sobą jednostek.

W sferze dotyczącej ZST, celem ćwiczenia było sprawdzenie zasad współdziałania i komunikacji pomiędzy zakładowymi służbami ratowniczymi a Zespołem Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego, sąsiadującym z Grupą Azoty.

Próbna ewakuacja przebiegała według następującego scenariusza:
W momencie wystąpienia awarii na stokażu amoniaku ciekłego na terenie Zakładów, stwierdzono wydzielanie się chmury amoniaku z nieszczelności rurociągu. Ze względu na wiatr, chmura zaczęła przemieszczać się poza instalacje stokażu. W związku z tym ogłoszono alarm II stopnia. Uruchomiona została syrena zakładowa, która przekazała całej okolicy sygnał alarmowy. Dodatkowo Dyspozytor Przedsiębiorstwa powiadomił telefonicznie dyrektora ZST o zaistniałej awarii. W związku z zagrożeniem, dyrektor Krzysztof Kołaciński podjął decyzję o ogłoszeniu ewakuacji uczniów i pracowników przebywających w dwóch budynkach – „głównym” przy ul. Kwiatkowskiego i „pracowni” przy ul. Chemicznej. Tę informację przekazał jednocześnie dyrektorowi sąsiedniej szkoły – CKZiU, który podjął odpowiednie działania. Społeczność szkolna ZST szybko i sprawnie przemieściła się na wyznaczone miejsca zbiórek, gdzie oczekiwała na dalsze decyzje. Po pewnym czasie ogłoszono odwołanie alarmu, w związku z czym można było powrócić do budynków szkoły.

W ćwiczenia ze strony Grupy Azoty zaangażowane były: Zakładowa Straż Pożarna, Wydziałowa Grupa Ratowników Chemicznych oraz Firma Ochroniarska. Te służby ćwiczyły pełen program działania w przypadku awarii zagrażającej bezpieczeństwu Zakładów.

O przeprowadzanej próbnej ewakuacji szkoły powiadomione zostały również odpowiednie służby takie jak: Państwowa Straż Pożarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe oraz Straż Miejska, która zapewniała bezpieczeństwo podczas przemieszczania się osób ze szkoły na miejsca zbiórki.

Jak stwierdził dyrektor ZST Krzysztof Kołaciński: „Pomysł współdziałania Szkoły i Przedsiębiorstwa w tak ważnej dziedzinie jak bezpieczeństwo powstał podczas jednego ze spotkań dyrekcji ZST z Przewodniczącym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Zbigniewem Paprockim. Zespół Szkół Technicznych ma podpisane umowy partnerskie zarówno z Grupą Azoty jak i SITPChem. W ramach szeroko pojętej współpracy, przeprowadzenie wspólnych ćwiczeń stało się oczywiste. Ale najważniejsze jest udrożnienie kanałów komunikacyjnych i obiegu informacji w przypadku zagrożenia wynikającego z ewentualnych skutków awarii w zakładzie chemicznym.
Bardzo ważne jest również poszerzanie spektrum współpracy Grupy Azoty ze środowiskiem lokalnym – w tym przypadku ze szkołą partnerską. To nie tylko wspieranie kształcenia technicznego ale również dbałość o zapewnienie bezpieczeństwa najbliższego sąsiada.